• 1587985611-Ghidul „Innotech Student”, lansat în consultare publică!

Ghidul „Innotech Student”, lansat în consultare publică!

AM POCU a lansat în consultare publică ghidul „Innotech Student”.

Apelul va finanța antreprenoriatul în rândul studenților, prin intermediul administratorilor de grant, pe un mecanism similar România Start Up Plus.

Bugetul alocat apelului este de 20 milioane euro, din care 17 milioane reprezintă contribuția UE, iar 3 milioane contribuția națională.

Valoarea eligibilă a unui proiect este de maximum 2.000.000 euro.

 

Solicitanți eligibili:

· Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;

· Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI;

· Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române

· Academia Română;

· Asociaţii profesionale;

· Camere de comerţ şi industrie;

· Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;

· Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;

· Organizaţii sindicale şi patronate;

· Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;

· ONG-uri;

· Parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Acțiuni sprijinite:

· Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;

· Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;

· Derularea programului de formare antreprenorială;

· Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;

· Organizarea și derularea de întreprinderi simulate;

· Efectuarea de stagii de practică;

· Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;

· Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.

Propunerile si sugestiile pot fi trimise până la data de 4 mai 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Toate detaliile aici: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23727/ghidul-innotech-student-lansat-in-consultare-publica-apelul-va-finanta-antreprenoriatul-in-randul-studentilor?fbclid=IwAR31TwT2X8IhlsbuClQMs4oHmi9N2D2rNcrdlntaBofe1e54wWvmpxR2VlM

Scrie un comentariu

Clienti si parteneri