CIT FRONTIER- Centru de informare tehnologica

OFICIAL!!! Centru de informare tehnologica FRONTIER este incadrat in reteaua RENIT!

FRONTIER ca Centru de informare tehnologica in domeniul sanatatii, bioeconomiei si industriilor conexe isi propune sa atinga urmatoarele obiective:

Ø Identificarea si facilitarea proiectelor de afaceri bazate pe rezultate ale cercetarii si dezvoltării tehnologice.

Ø Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele sanatete, bioeconomie si industrii conexe, precum si a intregului mediu de afaceri in ceea ce priveşte sustenabilitatea afacerilor – produse, servicii şi procese - prin valorificarea informaţiilor din mediul academic, oferind consultanta si asistenta tehnica

Ø Identificarea şi facilitarea proiectelor de afaceri bazate pe rezultate ale cercetării si dezvoltarii tehnologice

Ø Dezvoltarea de parteneriate intre mediul de afaceri si mediul CDI (cercetare - dezvoltare - inovare)

Ø Recomandare de experti celor interesati si realizarea de expertize, la cerere.

Descrierea serviciului

Centrul de informare tehnologica FRONTIER  (CIT FRONTIER) isi va desfasura activitatea in Bucuresti in regiunea Bucuresti-Ilfov. Centrul de informare tehnologica – entitate care desfasoara activitati de diseminare a informatiilor referitoare la rezultatele cercetarii-dezvoltarii-inovarii, documentare tehnologica si instruire a agentilor economici, in scopul stimularii  valorificarii rezultatelor, crearii si dezvoltarii comportamentului inovativ al mediului socio-economic, are rolul de a:

 • Identifica sursele de informare (formalizate si informalizate);
 • Ordona informatiile, in functie de importanta;
 • Prelucra informatiile in vederea cresterii valorii lor;
 • Completa si verifica informatiile;
 • Evalua si selecta informatiile;
 • Stoca informatiile;
 • Valorifica informatiile.

 

CIT FRONTIER  oferă următoarele tipuri de servicii specializate şi de asistenţă pentru entităţi publice şi private:

 

 • Servicii de asistenta in afaceri pentru inovare si transfer tehnologic;
 • Servicii de informare tehnologica, audit tehnologic, veghe si prognoza tehnologica;
 • Servicii de asistenţă a agenţilor economici si, în special, a intreprinderilor mici si mijlocii pentru:

- obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;

- identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare;

- asigurarea accesului la baze de date specializate;

- informare cu privire la priorităţile naţionale, regionale şi locale.

 

Beneficiarii serviciilor oferite de CIT FRONTIER sunt:

 

 • entităţi publice care desfăşoară activităţi de CDI: universităţi, institute publice de CD, si spitale, din domeniul sanatatii, bioeconomiei si industriilor conexe.
 • entităţi private care desfasoara sau care doresc sa desfasoare activităţi de cercetare – dezvoltare  - inovare, firme de tip start-up, spin- of, clustere, din domeniul sanatatii, bioeconomiei si industriilor conexe.

 

Acest serviciu este unul complex, consultantii FRONTIER asigurand de fapt un intreg ciclu de management de proiect clientilor in scopul elaborarii de propuneri de proiect prin care sa se poata solicita fondurile dedicate cercetarii, dezvoltari si inovarii.

 

Categorii de activitati prestate catre clienti de catre consultantii FRONTIER:

 

 • Identificarea potenţialilor parteneri (IMM-uri, universităţi, centre şi institute de cercetare, camere de comerţ, entităţi de transfer tehnologic etc.) pentru colaborare în cadrul unor proiecte pe termen lung în programele naţionale şi europene;
 • determinarea necesitatilor clientilor din punct de vedere al unei dezvoltari durabile, eficiente, economice si profitabile;
 • analiza ideilor de proiect ale clientilor, in paralel selectand si sursele de finantare disponibile unor astfel de idei si prezentarea lor;
 • analiza eligibilitatii ideilor de proiect, activitatilor asteptate, organizatiei aplicante din punct de vedere al solicitarilor generale si specifice ale Finantatorului;
 • cautarea de parteneri, interni sau externi: promovarea ideilor de proiect definite catre posibili parteneri de afaceri (in cazul constituirii de parteneriate) sau facilitarea transferului tehnologic in cazul dezvoltarii unor proiecte care pornesc de la rezultate de cercetare: Brevete, Rapoarte de cercetare, etc.;
 • instruirea resursei umane in scopul scrierii de proiecte;
 • intocmirea documentatiei necesare (cereri de finantare, studii aferente, acte suplimentare);
 • bugetarea activitatilor, elaborarea cash-flow-ului proiectului;
 • Colaborarea cu Autoritatea Contractanta;
 • Contractarea;
 • Asigurarea managementului proiectului pe faze de implementare (monitorizare activitati, costuri, livrabile, calitate, raportare, auditare)
 • Inchiderea proiectului.

 

Avantajele serviciul prestat

 

Serviciul complex, prezentat anterior pleaca de la nevoia clientului, care utilizand experienta consultantilor FRONTIER isi poate creste semnificativ sansele de obtinere de fonduri si implementare cu succes a proiectului deoarece:

 • in prima faza i se asigura accesul la competitie, prin elaborarea unei propuneri de proiect in concordanta cu specificatiile finantatorului, respectand in totaliate criteriile de eligibilitate,
 • dupa selectarea proiectului pentru finantare primeste asistenta in etapa de contractare
 • dupa contractarel i se ofera expertiza necesara asigurarii unui management de proiect corect si riguros, respectand procedurile standard de management, astfel incat implementarea proiectului sa fie una de succes.

 

Nevoile satisfacute de catre serviciul prestat

 

Prin serviciul prestat clientului i se satisfac urmatoarele nevoi, care sunt importante in scopul dezvoltarii sale, deoarece:

 • i se pun la dispozitie mecanisme si instrumente care sa il ajute in alegerea ideii ideale de proiect din organizatie
 • ii sunt prezentate surse de finantare specifice ideilor sale de proiect selectate
 • este sprijinit in promovarea ideilor de proiect si gasirea de parteneri, inclusiv verificarea acestora
 • i se asigura sprijinul necesar scrierii unei propuneri de proiect competitive
 • este sprijinit in faza de negociere si contractare
 • va dispune de mecanisme inovative de management
 • personalul sau este instruit si ulterior in timp devine apt sa desfasoare activitatile de mai sus fara sprijin 

 

Prin satisfacerea nevoilor mai sus mentionate creste rata de succes a proiectelor depuse si contractate.

Clienti si parteneri