FRONTIER MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.  anunță finalizarea proiectului cu titlul „Platformă bioinformatică pentru diagnosticul precoce al cancerului colorectal și bronhopulmonar” - acronim PROMED

În luna noiembrie 2023, FRONTIER MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. din București, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu ALTFACTOR S.R.L. din Galați, finalizează implementarea proiectului „Platformă bioinformatică pentru diagnosticul precoce al cancerului colorectal și bronhopulmonar” – acronim PROMED, cod MySmis 129400, în baza unui contract de finanţare nr.73/221_ap2/20.08.2020, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate. Obiectivul general al proiectului PROMED constă în creșterea contribuției sectorului TIC prin trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare și obținerea unui produs software inovativ și a unui serviciu inovativ, care vor oferi un diagnostic precoce în cancerul pulmonar și colorectal. Sursa de finanțare este Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, OS 2.2 - Creşterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. Valoarea totală a proiectului este de 19,043,520.89 lei, din care valoarea totală eligibila este de 16,893,509.52 lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 13.647.440,57 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național este de 2.047.116,09 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 3,246,068.95 lei, iar valoarea neeligibilă de 2,152,011.37 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 39  luni, pana la data de 30.11.2023.

 

 

Frontier  Management Consulting impreuna cu partenerul Altfactor au realizat in proportie de 100% rezultatele estimate in cadrul proiectului PROMED cod SMIS 129400, astfel:

 • R1 - 1 dosar achizitie
 • R2 - 8 laptop-uri; 1 server; 5 telefoane mobile
 • R3 - 1 certificat digitale de semnatura electronica extensa; 4 licente
 • R4 - 1 dosar achizitie.
 • R5 - 1 panel de proteine pentru preventie.
 • R6 - 1 dosar achizitie.
 • R7 - 1 model pentru proteine, 1 raport date statistice.
 • R8 - 1 model validat.
 • R9 - 1 model validat.
 • R10 - 1 dosar de achizitie si o cercetare de piata.
 • R11 - dosare de achizitie pentru serviciile de informare si publicitate.
 • R12 - 1 anunt în presa privind începerea proiectului.
 • R13 - 1 anunt în presa la finalizarea proiectului
 • R14 - 1 panou temporar
 • R15 - 4 conferinte
 • R16 - 1 panou permanent
 • R17 - 18 etichete autocolante
 • R18 - 1 pagina web actualizata a proiectului
 • R19 - 1 dosar achizitie drept autor.
 • R20 - 1 dosar achizitie servicii privind protectia si comercializarea drepturilor de proprietate intelectuala
 • R21 - 1 cerere de brevet depusa
 • R22 - 1 raport.
 • R23 - 1 contract de servicii de audit
 • R24 - 1 raport de audit financiar
 • R25 - 9 cereri de rambursare/plata
 • R26 - 9 rapoarte de progres.
 • R27 - cheltuieli de regie decontate.
 • R28 - Fise de pontaj si stat de plata

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

 

Date de Contact: Rotaru Flaviana, Coordonator echipă management, Tel: 031 417 27 17, Email: promed.project2020@gmail.com

Scrie un comentariu

Clienti si parteneri