Experienta

Implicarea profesionala si succesele consultantilor si expertilor  nostrii pentru clienti privati si publici dovedesc  experienta si realizarile noastre in diferite domenii de activitate cum ar fi: antreprenoriat, dezvoltarea de IMMuri  inclusiv start-up-uri & spinoff-uri, dezvoltare regionala, inovare si cercetare, dezvoltarea de resurse umane si educatie, in sectoarele  sanatate, bioeconomie,industria constructoare, ITC, energie.

Consultantii de la FRONTIER au experienta specifica si testata in management, economie, domeniul financiar, achizitii publice, activitati de cercetare si analiza specifica domeniului.

In ultimii 10 ani,  experienta FRONTIER s-a bazat pe servicii de previziune si participare intensiva in scrierea de propuneri si proiecte/contracte,  implementare pentru client din domeniul public si privat sub diferite scheme financiare nationale si internationale, cum ar fi Fonduri Structurale 2014-2020 (POC,POCU,POR, H2020, FP7, FP6, Planul National pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020), Fonduri Structurale 2007-2013 (POSCCE,POR), – peste 80 de propuneri.  

In acelasi timp, FRONTIER ofera clientilor din domeniul public asistenta tehnica pentru evaluarea de politici, programe si proiecte, analiza de impact socio-economic, elaborare de studii si rapoarte.

Clienti si parteneri