Platforma bioinformatica pentru diagnosticul precoce al cancerului colorectal și bronhopulmonar

Acronim proiect: PROMED

 

Nume proiect: Platformă bioinformatică pentru diagnosticul precoce al cancerului colorectal și bronhopulmonar - Acronim PROMED             

Beneficiar: FRONTIER Management Consulting

Parteneri: În urma aprobării Actului adițional nr. 1 din 13.08.2021, compania  Altfactor SRL este partener in proiectrul PROMED.

Obiectiv general. Creșterea contribuției sectorului TIC prin trecerea de la externalizare la dezvoltarea bazată pe inovare și obținerea unui produs software inovator și a unui serviciu inovator care să ofere un diagnostic precoce în cancerul pulmonar și colorectal.

Obiectiv specific 1. Dezvoltarea unui produs software inovator în colaborare cu un partener din sectorul IT pe o perioadă de maximum 36 de luni (până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului).

Obiectiv spacific 2.  Achiziția a 20 de active corporale și necorporale, având ca scop creșterea competitivității economice în maximum 36 de luni (până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului).

Obiectiv specific 3. Creșterea nivelului de colaborare și inovare în cadrul a două clustere IT prin implicarea a 2 companii în dezvoltarea produsului software în maximum 36 de luni (până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului).

Rezultate asteptate
- 2 produse si servicii TIC inovatoare,
- 1688 de beneficiari indirecți (persoane fizice sau juridice autorizate) ai aplicației/produsului/serviciului inovator – realizat prin proiect;
- 2,247,922,070 lei venituri directe si indirecte ca urmare a dezvoltarii de produse/servicii/aplicatii
Valoare totala: 19,098,704.96 lei, din care
Cofinantare oferita de Uniunea Europeana: 11,618,677.65 lei
Cofinantare din bugetul national: 2,050,354.88 lei
Data de inceput: 20.08.2020
Data de finalizare a proiectului: 19.08.2023
Codul SMIS: 129400

 

Stiri despre proiect

FRONTIER Management Consulting a lansat achiziții pentru serviciile de laborator necesare în cadrul proiectului Platformă Bioinformatică pentru diagnosticarea precoce a cancerului colorectal și bronhopulmonar - Acronim PROMED, ​​cod SMIS 129400 și toate informațiile sunt publice pe site. https: //beneficiar.fonduri-ue .ro: 8080 (Linkul direct este https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/32383/anun%C8%9Buri-proceduri-de-achizi%C8%9Bie,-beneficiari -priva% C8% 9Bi-% C2% A0servicii-de-laborator-de-recherare).

RELANSAREA ACHIZITIILOR  https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/32765/anun%C8%9Buri-proceduri-de-achizi%C8%9Bie,-beneficiari-priva%C8%9Bi-%C2%A0achizitie-servicii-de-procesare-material-biologic-proiect-cod-smis-129400

Promovarea proiectului

  • In timpul evenimentului international, BEHEALTH 2021 - Online International Event in Healthcare, care s-a desfășurat în perioada 26-28 octombrie 2021, proiectul PROMED, ​​activitățile și rezultatele acestuia de până acum au fost prezentate de reprezentantul Altfactor SRL - partener de proiect, domnul Dragoș Cristea. Evenimentul a fost organizat de ROHEALTH - Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar proiectul PROMED a fost prezentat în Panelul intitulat „E-Health & Educație ”. Prezentarea domnului Dragoș Cristea poate fi accesată aici: https://drive.google.com/file/d/1dEbsvC1sWAkwpYacK_QbW7qs1-5VJrA6/view?usp=sharing

 

  • Proiectul PROMED a fost prezentat in cadrul evenimentului organizat de Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Metalele Neferoase si Rare - IMNR, in timpul prezentarii intitulate "The Romanian Health Clusters Landscape and its Role in the Project Development"

 

 

 


Proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate.

Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru detalii despre alte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati  www.fonduri-ue.ro .

Clienti si parteneri