Platforma bioinformatica pentru diagnosticul precoce al cancerului colorectal și bronhopulmonar - 2022

Acronim proiect: PROMED 22

Nume proiect: Platforma bioinformatica pentru diagnosticul precoce al cancerului colorectal și bronhopulmonar – Acronim PROMED 

 

Frontier Management Consulting a reluat in data de 19.07.2022 procedura de achizitie a serviciilor de procesare material biologic, procedura derulata in cadrul proiectului “Platforma bioinformatica pentru diagnosticul precoce al cancerului colorectal și bronhopulmonar – Acronim PROMED” cod SMIS 129400. Toate informatiile necesare sunt publice la urmatorul link: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/34484/anun%C8%9Buri-proceduri-de-achizi%C8%9Bie,-beneficiari-priva%C8%9Bi-%C2%A0achizitie-servicii-de-procesare-material-biologic-proiect-cod-smis129400

Clienti si parteneri