Strategia de relansare a cercetarii in industria romaneasca de medicamente

Obiectivul general al proiectului consta in elaborarea unei strategii de crestere a capacitatii de cercetaredezvoltare-inovare a industriei de medicamente romanesti, in conformitate cu cerintele impuse de asigurarea relevanţei directe si indirecte, economice şi sociale, a acestei activitati. Măsurile de implementare propuse se vor constitui într-un instrument prin care MEN îşi va întări rolul instituţional în planificarea strategică a activităţilor CDI şi îşi va dezvolta capacitatea de a realiza parteneriate eficiente cu ceilalţi actori ai domeniului, din mediul privat şi public.

Clienti si parteneri