Propunerea de proiect ESFRI privind realizarea Centrului International ”Dunărea” de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Delte-Mări

 

Scopul proiectului constă în pregătirea propunerii de proiect ESFRI pentru realizarea infrastructurii de cercetare pan-europene “Centrul International „Dunărea” de Studii Avansate pentru sisteme fluvii-delte-mări” prin:

-           analiza situatiei generale a infrastructurilor de cercetare majore din UE în domeniul “Managementul Integrat al Sistemelor Fluviu – Mare - Ciclul apei” (de la cercetarea în domeniul fluvial, în medii de tranzitie – delte, lagune costiere, zone umede costiere – la cercetarea în domeniul costier si marin);

-           identificarea punctelor slabe / tari din zonele acoperite de actualele infrastructuri de cercetare stiintifică din domeniul apei;

-           analiza domeniilor stiințifice acoperite de către actualele infrastructuri și identificarea nevoilor de dezvoltare în perspectiva implementării acțiunilor de care România este responsabilă din Strategia UE pentru Regiunea Dunării (domeniul cercetare – prioritatea

Clienti si parteneri