Asistenta tehnica pentru proiectul major Extreme Light Infrastructure

Proiectul a urmarit evaluarea impactului socio-economic pe care investitia in proiectul ELI-NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics) o poate avea in Romania (si mai specific in regiunea de dezvoltare Bucuresti – Ilfov) si propunerea de masuri in scopul maximizarii acestui impact. Expertii FMMC au desfasurat pe durata contractului urmatoarele activitati principale: evaluarea detaliata a potentialului proiectului ELI-NP; definirea conditiilor necesare ca acest potential identificat al proiectului ELI-NP sa poata fi maximizat;  set de recomandari catre autoritatile din Romania privind conducerea si monitorizarea  implementarii proiectului ELI-NP.

Clienti si parteneri