Elaborarea Strategiei Nationale pentru CDI 2014-2020

Scopul proiectului a constat în elaborarea „Strategiei Naţionale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării (CD&I) pentru perioada 2014-2020” (Strategia Naţională), compusă din 3 documente finale, anume:

1. Documentul de strategie, intitulat Strategia Naţională în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării pentru 2014-2020;

2. Planul National de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru perioada 2014-2020;

3. Axa Prioritară aferentă Programului Operational Competitivitate 2014-2020, finanţat din fonduri structurale, cu obiectivul tematic ”Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării” pentru perioada 2014-2020

Clienti si parteneri