BIOVOICES - Mobilizarea fortelor din bioeconomie pentru o lume sustenabila!

Acronim proiect: BIOVOICES

Bioeconomia este răspunsul Europei la principalele provocări de mediu, sociale și economice cu care se confruntă astăzi lumea. Bioeconomia se concentrează pe reducerea dependenței de resursele naturale limitate, asigurarea unei producții alimentare sănătoase și sigure, promovarea producției durabile de resurse regenerabile provenite din pământ, pescuit și acvacultură și transformarea lor în produse biologice și bioenergie, creând noi locuri de muncă și industrii.

Pe scurt, bioeconomia se referă la cei trei P: People, Planet & Profit.

          Cu toate acestea, produsele și serviciile bazate pe bio pot deveni viabile din punct de vedere economic numai atunci când acestea oferă funcții noi și garantează o performanță durabilă acceptată de societate. Studiile arată că multe produse noi sunt încă în curs de dezvoltare, iar produsele tradiționale nu se comercializează pe baza potentialului bio. Aceasta trebuie să se schimbe fiind necesara implicarea societății în dezvoltarea bioeconomiei.

            Bioeconomia depinde de colaborarea activă a unei game largi de părți interesate, inclusiv actorii din industrie, autoritățile publice, cercetătorii și societatea civilă.

Ce isi propune BIOVoices:

           Finantat prin H2020 Proiectul BIOVoices va fi realizat de un consortiu format din 13 parteneri din 10 state membre  ale UE (de la Marea Baltică pana la zona mediteraneeana si de la Peninsula Iberica pana la tarile  din Europa Centrala si de Est).

            Activitatile proiectului sunt organizate intr-un set de pachete de lucru (7) care urmeaza a fi atinse intr-o perioada de implementare care va dura 36 de luni.

            BIOVoices va crea o platforma online  de tip Mobilisation and Mutual Learning  (mobilizare si invatare reciproca) in domeniul produselor bio care vizează promovarea dialogului dintre multi-actori din contextul cercetarii, inovarii, dezvoltarii, precum si al contextului politic intr-o economie bazata pe produse bio.

            Pentru a stimula constientizarea publicului larg cu privire la beneficiile și potențialul social, economic și de mediu și largirea difuziei BBP, se vor crea diverse strategii pentru a putea aborda publicul larg (inclusiv o platforma de cunostințe, evenimente, campanii media sociale, ateliere de informare și multiplicare).

            In plus, proiectul va contribui la sprijinirea elaborarii politicilor responsabile ai a creșterii calitatii, relevanta, acceptabilitatea sociala si sustenabilitatea cercetarii si inovarii in domeniul bazat pe produse bio, prin elaborarea de materiale de politici orientate catre parțile interesate.

BIOVOICES - Mobilizarea fortelor din bioeconomie pentru o lume sustenabila!

Clienti si parteneri