• 1589529129-VA FI RELANSAT APELUL POR 2.2 DEDICAT IMMURILOR DIN TOATĂ ȚARA

SE RELANSEAZĂ APELUL POR 2.2 DEDICAT IMM-URILOR DIN TOATĂ ȚARA

Sursa se finantare – POR 2.2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii” pentru  Regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru

 

Solicitanti Eligibili:

è Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societati  sau societati cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

è Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

è Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban (nr. angajati intre 10-250), sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural (nr. angajati intre 25-250).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de:

è minimum 2 mil. euro

è maximum 6 milioane euro

Finantarea nerambursabila

è este intre 45% si 70% in functie de tipul solicitantului si categoria de intreprindere

Tipuri de investitii:

è Investițiile eligibile initiale pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

ü Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

ü Dotarea cu active corporale, necorporale.

è Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Cheltuieli eligibile:

è Investitii in active corporale:

Ø lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

Ø achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

Ø achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare

è Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice;

è Consultanta si asistenta tehnica, studii de teren, obtinerea avizelor, etc

 

Scrie un comentariu

Clienti si parteneri